Urgent !!
Recruitment

ถ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทำงานกึ่ง Research & Develop
คลุกคลีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์

ถ้าคุณมีบุคลิกตามนี้ มาร่วมงานกับเรา! คลิกเลย

Company Profile

We

 • specializes in the management and retrieval of data. The products and services include Search Engine, Document Management System and Data Cleansing.The
 • company also has expertise in the development of the site. As well as research and development of artificial intelligence.
 • For example, Optical Character Recognition (OCR) and License Plate Recognition (LPR).

Search Engine

GuruSearch

 • เป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเว็บไซต์ สยามกูรูดอทคอม จนได้รับ
 • ความสนใจจากบริษัทธุรกิจ และองค์กรหลายแห่ง ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาข้อมูลประเภทต่างๆ
 • ขององค์กร โปรแกรม GuruSearch เหมาะสมกับองค์กรที่มีเอกสารจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดเก็บและค้นหา.

การค้นหาขั้นพื้นฐาน (Basic GuruSearch)

 • *High speed indexing (ประมาณ 10MB/นาที บน Pentium III 550 MHz)
 • *Ultra fast search time (น้อยกว่า 1 วินาที/การสืบค้น สำหรับข้อมูล 1 GB)
 • *Phrase Matching ค้นหาวลี หรือข้อความที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องหมาย " " ครอบวลีหรือข้อความที่
 •   เราต้องการสืบค้น
 • *Full Support of Thai/English full text search สนับสนุนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการในลักษณะการค้น
 •   หาคำหรือข้อความทุกตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • *Phrase matching สนับสนุนการค้นหาวลี หรือข้อความที่ต้องการ โดยการใช้เครื่องหมาย " " ครอบวลี
 •   หรือข้อความที่เราต้องการสืบค้น

DMS

Guru Document Management System

 • คือระบบจัดการเอกสาร (Document Management and Imagine System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
 • อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และกระดาษ (โดยผ่านการสแกนภาพ และ
 • ประมวลผล OCR) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะซอฟต์แวร์พร้อมสำหรับการนำไปติดตั้ง (Easy to
 • Implementation) ให้กับลูกค้า โดยเป็นซอฟต์แวร์กึ่งสำเร็จรูป โดยมีองค์ประกอบบางส่วนที่ต้องทำ
 • การปรับปรุง (Customization) ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้

การจัดเก็บเอกสาร

 • *สามารถใส่ข้อมูลคำอธิบาย (Meta Data) เพิ่มเติมให้กับไฟล์เอกสารที่นำเข้ามาจัดเก็บในระบบ
 • *สามารถกำหนดโครงสร้าง และจำลองรูปแบบการจัดเก็บดังนี้
 • *ห้องเอกสาร (*ปัจจุบันเป็นแบบห้องเดียว เนื่องจากมี repository เดียว)
 • *ลิ้นชักเอกสาร (Drawer)
 • *แฟ้มเอกสาร (Folder)
 • *เอกสาร (Document)
 • *มีระบบการ Check in และ Check out ทำให้สามารถทำการแก้ไขเอกสารจากผู้ใช้หลายๆ คน
 • *มีระบบ Versioning เพื่อบอกการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันเอกสาร
 • *มีระบบ History เพี่อดูประวัติของเอกสารที่ทำการแก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน

OCR

Optical Character Recognition

OCR เป็นซอฟต์แวร์แปลงเอกสารซึ่งถูกจัดเก็บเป็นรูปภาพให้เป็นข้อมูลในลักษณะดิจิตัล และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานต่อได้หลากหลายประเภท เช่น นำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร หรือจัดเก็บเป็นไฟล์ที่มีข้อความเหมือนต้นฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นดิจิทัล อีกทั้งยัง

What makes us unique is that we’ve been refining this approach for 10 years, long before it was in vogue. For proof, please have a look at our work. And over the years, we’re proud to say that we’ve gained tremendous insight into this evolved way of managing brands.

In a nutshell, our services consist of helping clients create brand experiences (products, services and spaces) and communicate them

through branding, advertising, interactive and experiential marketing.

More specifically, our services include:

CONCEIVING BRAND EXPERIENCES

COMMUNICATING BRAND EXPERIENCES

 • – Branding
 • – Advertising

LPR

License Plate Recognition

Our company began very modestly in 1993: a bunch of students got together to launch an agency because they couldn’t even get an interview at traditional agencies. With no portfolio, no experience, no clients and no money (except for a $6,000 loan each), we set out to learn the craft. We worked hard, made a few mistakes, but were lucky enough to have clients who supported us in our quest to explore new ways of doing things.

Every time the going was good, we elected to transform the company to embrace change and avoid the false comfort of the status quo. Sid Lee has therefore repeatedly morphed

itself—sometimes taking bold risks—to better adapt to changing consumers, technologies and markets. We were one of the trailblazers in interactive marketing (it almost killed us during the .com collapse) and we continue to explore new ideas by venturing into such nascent realms such as experiential marketing, industrial design and product development for brands.

We cherish our modest roots because they taught us to really appreciate how lucky we are to be together, to work with prestigious clients and to have fun in the process… and to never sit on our laurels.

DQ

Data Quality(Data Cleansing & Merging)

 • คือระบบจัดการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล และการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากแหล่ง
 • ข้อมูลเดียวกันหรือจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วจะนำมารวมกันโดยระบบสามารถทำการตรวจสอบ
 • และแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบตรวจสอบพร้อมทำการทีละระเบียนข้อมูล
 • แก้ไขทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วนำมาทำการรวมข้อมูล การรวมข้อมูลโดยข้อมูลเหล่านั้นอาจมาจาก
 • แหล่งเดียวกัน หรือจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมารวมอยู่ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน เพื่อจัดทำเป็นคลัง
 • ข้อมูล (Data Warehouse) โดยการรวมข้อมูลนั้นทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบตรวจสอบพร้อมทำ
 • การแก้ไขทีละระเบียนข้อมูลระบบนี้เป็นการนำเอาระบบ Guru Search Engine มาประยุกต์ใช้โดย
 • นำเอาความสามารถที่มีอยู่ใน Guru Search Engine มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า
 • ข้อมูลที่ได้มาถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

Email Blasting

Email Blasting System ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยท่านในการสร้างและปรับแต่งจดหมายเพื่อใช้งานได้ทันทีด้วยตัวของท่านเองด้วยฟังก์ชันการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ระบบนี้จะช่วยท่านในการส่งจดหมายในหลากหลายรูปแบบ มีการใส่และจัดการที่อยู่ของผู้รับ และการส่งออกข่าวสารที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังมีการแสดงค่าทางสถิติของการส่งเมล์เอาไว้ด้วย
ท่านสามารถกำหนดแม่แบบจดหมายข่าวต่างๆ ได้ โดยท่านเพียงแต่ใส่เนื้อหาที่ต้องการในจดหมายแต่ละฉบับ แล้วระบบ Email Blasting System จะทำการรวมเนื้อหาเข้ากับแม่แบบและผลิตเป็นจดหมายข่าวในรูปแบบ HTML ให้เสร็จสรรพพร้อมส่ง ด้วยรูปแบบทางสถิติที่มีมาตรฐานของ Email Blasting System ทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลสำคัญได้ในแบบ real-time ตัวอย่างเช่น จำนวนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HTML ที่ได้รับการเปิด จำนวนของลิงค์ที่ถูกคลิกและการกระจายของคลิกต่างๆ รวมทั้งผลการส่งจดหมายของแต่ละบุคคล ดังนั้น Email Blasting System จึงช่วยให้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบผลสำเร็จของการส่งข่าวสารได้ในทันทีทันควัน
Scroll

Web Design And Development

 • เราให้บริการออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ ในรูปแบบที่เป็น Dynamic และ Static web page โดยทีมงาน Web Design มืออาชีพ ที่จะสรรค์สร้างการออกแบบและคิด Concept รูปแบบของเว็บไซต์อย่างที่คุณต้องการโดยผนวกกับเทคโนโลยีด้าน Programming และ Multimedia ที่สวยงามทันสมัย และตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า
 • นอกจากความสวยงามและทันสมัยแล้วทางทีมงานยังคำนึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ความต้องการในการใช้งาน ภาพลักษณ์หรือรูปแบบของลูกค้าที่ต้องการสื่อออกมา และบริการต่างๆ ที่ต้องการให้มีบนเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมงานคำนึงถึงในการให้บริการออกแบบเว็บไซต์

Web Design

นอกจากความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว สยามกูรู ยังมีบริการออกแบบและพัฒนา Web Site โดยทีมงานมืออาชีพ ที่จะสรรค์สร้างการออกแบบ และนำเสนอ ผลงานผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผนวกกับเทคโนโลยีทางด้าน Programming และ Multimedia จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Web Programming

ซึ่งทางบริษัททำการพัฒนาโปรแกรมช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์โดยทางทีมงานจะคัดเลือก ตลอดจนพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเว็บไซต์นั้นๆ เช่น เว็บบอร์ด ระบบสมาชิก ระบบการอัพเดทข่าวและข้อมูลอัตโนมัติ ระบบการบริหารข้อมูลและแม่แบบฯลฯ เป็นต้น

Enterprise Software
Development

เราให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการและสนับสนุนการทำงานในองค์กรณ์หรือสนับสนุนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพสูง

Scroll

Job Description

 • + Developing and designing software for clients by using Java,PHP, ASP.Net and C#.Net
 • + Troubleshooting existing and new software application problems and providing quick solutions
 • + Coding software and web applications for users
 • + Analyzing, develop , testing web service, web applications within projects.

Qualifications

 • - Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or a related field
 • - Minimum experience of 3 years in software coding and development
 • - Have strong knowledge and background in software development on Microsoft Windows and Linux server maintenance.
 • - Interact with Software Architect to utilize the framework and optimize the codes.
 • - Familiar with Database MySQL,Oracle.
 • - Familiar with SQL command.
 • - Experienced in using PHP, ASP.Net C#.Net,Web Service and MySQL is a must
 • - Experienced in using HTML, XML, JavaScript and jQuery is a plus
 • - Knowledge in SOA,BPEL would be advantage
 • - Good interpersonal and communication skills
 • - Able to work under pressure

Job Description

 • + Developing and designing software for clients by using PHP, ASP.Net and C#.Net
 • + Troubleshooting existing and new software application problems and providing quick solutions
 • + Coding software and web applications for users

Qualifications

 • - Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or a related field
 • - Minimum experience of 2 years in software coding and development
 • - Experienced in using PHP, ASP.Net C#.Net and MySQL is a must Experienced in using HTML, XML, JavaScript and jQuery is a plus
 • - Good interpersonal and communication skills
 • - Able to work under pressure
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มทางซ้ายมือ หรือสมัครโดยตรงได้ที่
Pittipol pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 089-676-7997

Personal Details

Position *
Name *
Surname *
Email Address *

Contact Details

Address
City
Post code
Country
Telephone
Upload your CV *
Office Hours 9.00 - 18.00 Monday - Friday Bundit Naenaew Building, 6th Floor, 1033/4 Phaholyothin Road Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel. : (66) 0 2619 8833, 0 2619 8884, 0 2619 8911
Fax : Call and dial ext. 121