Text Mining and Data Analytics

กระบวนการทำเหมืองข้อมูล เพื่อค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในฐานข้อมูลจำนวนมหาศาล

ดังคำกล่าวที่ว่าความรู้คืออำนาจ ความรู้เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมอาจส่งผลให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็สามารถทำให้กิจการต่างๆปิดตัวลงได้ แต่มีเพียงคนจำนวนหนึ่งที่ทราบว่าหนึ่งในแหล่งของความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานข้อมูลของแต่ละองค์กรของตนนั่นเอง ในข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นผู้ที่มีทั้งความสามารถและโชคอาจแปลงมันให้กลายเป็นความรู้อันมีค่าจนสามารถพลิกผันดวงชะตาของตนเองได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของมัน สิ่งที่อยู่ในฐานข้อมูลก็จะเป็นเพียงข้อมูลที่ระบบต้องใช้งานเท่านั้นเอง

แต่ถึงแม้จะทราบว่ามีความรู้ที่สำคัญซ่อนอยู่ แต่ด้วยปริมาณของข้อมูลอันมหาศาลย่อมเกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถเข้าไปทำการวิเคราะห์ได้อย่างถี่ถ้วน ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยโชคที่เข้าข้างในการที่คนๆหนึ่งจะค้นพบข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็ได้เกิดเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นได้อย่างสิ้นเชิง

ด้วยความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล (Text Mining) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของ Guru Square ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาไทยและอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ค้นหาความรู้จากข้อมูลขนาดมหาศาลดังกล่าว ทำให้ค้นพบข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ได้อย่างไม่ตกหล่น ทั้งคีย์เวิร์ดสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง trend ของข้อมูลที่กำลังจะเกิด เกณฑ์การตัดสินใจที่จะให้ผลตอบแทนสูงสุด และวิธีการดำเนินการที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ข้อดีของระบบการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Guru Square

  • ได้ข้อมูลครบถ้วนและรอบด้าน ด้วยระบบการตัดสินใจวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาอย่างฉลาด
  • ความรู้ที่ได้พิสูจน์ได้จริงจากข้อมูล ปราศจากความลำเอียงในการวิเคราะห์
  • ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • รองรับข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ลองจินตนาการถึงความรู้ต่างๆที่จะได้มา

  • ทำนายความสนใจของลูกค้าและเสนอสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • วิธีการเสนอสินค้ากับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจ
  • trend ที่ลูกค้ากำลังสนใจ และน่าจะเป็นผลดีต่อการลงทุนในอนาคต
  • เกณฑ์สำหรับพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้าและการรับพนักงานใหม่โดยไม่มีความลำเอียงในการตัดสินใจ

ตัวอย่าง Application  ของทางบริษัท เช่น ระบบทวงหนี้ (วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการทวงหนี้ให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ