Guru LPR ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ

มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นทั้งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายและป้องปรามไม่ให้ผู้ใดกระทำความผิดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประสบเหตุและเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงของสถานที่นั้น นอกจากระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิดแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบควบคุมดูแลยานพาหนะซึ่งถือเป็นทรัพย์สินมีค่าและอาจเป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรม หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
ในการควบคุมดูแลยานพาหนะก็คือระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ หรือ License Plate Recognition (LPR) ระบบนี้จะอ่านภาพป้ายทะเบียนแล้วนำภาพที่เห็นมาแปลงเป็นข้อมูลของป้ายเพื่อเก็บข้อมูลหรือตรวจสอบกับระบบที่ใช้งาน เช่นบันทึกจำนวนรถเข้าออก ตรวจสอบรถเข้าออกที่มีความผิดปกติ รวมไปถึงเชื่อมต่อเพื่อแจ้งเตือนภัยกรณีที่รถต้องสงสัยได้เข้ามายังสถานที่สำคัญอันเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจร

 

Guru Square ได้พัฒนา Guru LPR ให้เป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่มีความแม่นยำสูง
และรองรับกับการอ่านป้ายทะเบียนรถไทยโดยเฉพาะ สามารถรองรับได้ทั้งป้ายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
มีความสามารถหลากหลายสำหรับใช้งาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบข้อมูลต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสถานที่นั้นๆ 

 


จุดเด่นของ GuruLPR
 • ติดตั้งที่ทางเข้าออกของอาคาร ลานจอดรถ เพื่อเก็บข้อมูลรถทุกคันที่เข้าออก
 • ติดตั้งที่ด่านตรวจ ด่านทางด่วน เพื่อตรวจสอบสิทธิในการผ่านเข้าพื้นที่ต่างๆของรถที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • ติดตั้งบนถนน เพื่อตรวจรถที่แล่นผ่านด้วยความเร็วสูง
 • ติดตั้งบนรถสายตรวจ เพื่อลาดตระเวนหารถที่ต้องสงสัย ตรวจพบรถที่ต้องการจากรอบทิศทางได้อย่างทันท่วงที
มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
 • รองรับป้ายทะเบียนรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก และรถจักรยานยนต์
 • ผ่านการทดสอบกับรถที่ขับด้วยความเร็วถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • อัพเดตให้รองรับป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ เช่นป้ายที่มีตัวอักษร 7 หลัก ป้ายทีมีพื้นหลังเป็นกราฟฟิก
 • ทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในทุกสภาพภูมิอากาศ
 • ทำงานได้กับรถทุกคันโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
 • ระบบชาญฉลาดช่วยให้ทำงานได้แม้กับป้ายที่อ่านได้ยาก เช่น ป้ายทะเบียนที่สกปรก
  มีสติกเกอร์ติด กรอบหรือชื่อจังหวัดถูกบังบางส่วน
 • มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีความถูกต้องได้เกินกว่า
 • สามารถปรับแต่งให้รองรับป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมได้ เช่น ป้ายที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน
 • ค้นหาและดูข้อมูลของรถที่ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วจากวันเวลา และเลขทะเบียนรถ
 • ระบบแบล็กลิสต์ แจ้งเตือนผู้ใช้ได้ทันทีเมื่อพบรถต้องสงสัย
 • จัดการฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้ เช่นอุปกรณ์ควบคุมรถจำพวกไม้กั้นหรือ barrier หรือระบบลงทะเบียนรถเพื่อควบคุมสิทธิอนุญาตให้เข้าออกจากสถานที่

ผู้ใช้บริการที่ผ่านมา