ร่วมงานกับเรา

ถ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาทำงานกึ่ง Research & Develop คลุกคลีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ้าคุณมีบุคลิกตามนี้ มาร่วมงานกับเรา!

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

JOB DESCRIPTION

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยเทคโนโลยี  Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Computer Vision เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า
 • ทดสอบและดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริษัทหลังจากส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ศึกษาติดตามและทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท

QUALIFICATION

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ 
 • มีประสบการณ์การทำงานวิจัยในด้าน Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Computer Vision 
 • มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมบนเฟรมเวิร์ก TensorFlow, Keras, Fast.ai ฯลฯ
 • สามารถปฏิบัติงาน ศึกษา เรียนรู้ และทดลองวิจัยสิ่งใหม่ด้วยตนเองได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ชอบงานที่ท้าทาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมงานได้ 
 • ถ้ามีประสบการณ์ใน Linux, OpenCV, Golang จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในเรื่อง Big Data, Blockchain จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก

Working hours:

 • 10:00 - 19:00 น. (flexible)

หากสนใจ สามารถส่งเอกสาร Resume, ภาพถ่าย 1 รูป และเงินเดือนที่ต้องการมาที่

คุณพิตติพล คันธวัฒน์ (โทร : 091-509-6965)
E-mail : pittipol@gurusquare.com

 

JOB DESCRIPTION

 • พัฒนา/ออกแบบ/ทดลอง/ปรับปรุง ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า
 • ทดสอบและดูแลปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริษัทหลังจากส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ศึกษาติดตามและทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท

QUALIFICATION

 • สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Node.js, Python ได้
 • มีประสบการณ์การเขียน SQL/NoSQL และออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงาน ศึกษา เรียนรู้ และทดลองสิ่งใหม่ด้วยตนเองได้
 • มีทัศนคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ชอบงานที่ท้าทาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับทีมงานได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ใน C# .Net, Linux, OpenCV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานพัฒนา/วิจัยในด้าน Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Computer Vision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก

Working hours:

 • 10:00 - 19:00 น. (flexible)

หากสนใจ สามารถส่งเอกสาร Resume, ภาพถ่าย 1 รูป และเงินเดือนที่ต้องการมาที่

คุณพิตติพล คันธวัฒน์ (โทร : 091-509-6965)
E-mail : pittipol@gurusquare.com