มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการทดลอง รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน อดีตหัวหน้าทีมวิจัยของศูนย์วิจัย NECTEC ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
และมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาธรรมชาติ (Natural Language) และปัญญาประดิษฐ์หลากหลายแขนง

ปรารถนาความพึงพอใจของลูกค้า
ยืนยันความเป็นเราด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด

นอกจากความสวยงามทันสมัยแล้ว ทางทีมงานยังคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความต้องการในการใช้งาน
ภาพลักษณ์หรือรูปแบบของลูกค้าที่ต้องการสื่อออกมา
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมงานคำนึงถึงในการให้บริการ