High Density 2D-Barcode

“แค่ใส่บาร์โค้ดสองมิติเล็ก ๆ ไปที่มุมกระดาษ
คนตาบอดก็จะอ่านหนังสือได้”

เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางสายตาที่จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทุกคนบนโลกนี้

“ทำไมถึงไม่ค่อยมีคนทำหนังสือมาให้คนตาบอดอ่าน” คำถามนี้ผู้ผลิตสื่อและประชาชนทั่วไปหลายคนคงถามกลับไปว่า “แล้วทำไมจะต้องทำให้คนตาบอดอ่านได้ด้วยล่ะ” เพื่อประชาชนจำนวนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ คุ้มแล้วหรือที่เขาจะลงทุนทำสื่อสำหรับคนตาบอดเป็นอักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียงที่มีต้นทุนสูงและใช้เวลามาก นั่นคือสาเหตุที่ทำให้การผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาต้องออกมาในรูปของกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลของผู้ที่ต้องการจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

การจะแก้ไขปัญหาสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่การช่วยกันสร้างสื่อเฉพาะสำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นมา แต่เป็นการทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือทั่วไปที่จัดพิมพ์ออกมาได้ นี่เองคือที่มาของนวัตกรรมใหม่ในการใช้บาร์โค้ดสองมิติสำหรับจัดเก็บข้อมูลของตัวอักษรในหน้ากระดาษแล้วจัดพิมพ์ไว้ที่มุมกระดาษนั้น ซึ่งถ้าผู้พิการทางสายตาจะสามารถใช้สมาร์ตโฟนอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดแล้วแปลงออกมาเป็นเสียงได้ ซึ่งผู้ผลิตเพียงแค่ต้องเว้นที่ตรงมุมกระดาษขนาดเล็กๆสำหรับพิมพ์บาร์โค้ดเอาไว้ แล้วใช้ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างบาร์โค้ดสองมิติไปแปะที่หัวมุมกระดาษ นวัตกรรมนี้จึงคุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุนการผลิตสื่อ จำนวนสื่อที่ผลิตออกมา และแรงงานที่ใช้ในการผลิต

เนื่องจาก QR Code ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากนักหากต้องพิมพ์บาร์โค้ดลงในพื้นที่เล็กๆ Guru Square จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาบาร์โค้ดรูปแบบใหม่ขึ้นมาสำหรับใช้ในงานนี้โดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถเก็บข้อมูลทั้งหน้ากระดาษลงไปในตัวบาร์โค้ดได้ โดยมีชื่อเล่นระหว่างการพัฒนาว่า GR Code

นอกจากนี้ GR Code ยังสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย เช่น เก็บข้อมูลใน เอกสารราชการ บิลค่าไฟฟ้า ฉลากสินค้า ธนบัตร แผนที่ ลองจินตนาการว่าคุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนดึงข้อมูลตัวอักษรขึ้นมาเป็นข้อความจำนวนมากได้จากภาพถ่ายโดยไม่จำเป็นต่ออินเตอร์เน็ตเหมือนเวลาที่ใช้ QR Code แล้วจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมอื่นๆได้มากมายเพียงใด