Urgent !!
Recruitment

ถ้าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทำงานกึ่ง Research & Develop
คลุกคลีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
และใช้ความคิดสร้างสรรค์

ถ้าคุณมีบุคลิกตามนี้ มาร่วมงานกับเรา! คลิกเลย

ข้อมูลบริษัท

เรา

 • มีความเชี่ยวชาญ ในด้านการจัดการ สืบค้น และการแก้ไขซ่อมแซมข้อมูล และมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆอีกมากมาย

 • ผลิตภัณฑ์และการบริการของเรานั้นรวมไปถึง ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ระบบจัดการข้อมูล ( Document Management System) และการปรับปรุงข้อมูล (Data Cleansing) เป็นต้น

 • อีกทั้ง บริษัทของเรายังมีความชำนาญในด้านการพัฒนาจัดทำเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

 • ดังตัวอย่าง เช่น Optical Character Recognition (OCR) และ License Plate Recognition (LPR).

ระบบสืบค้น

GuruSearch

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในระบบ ซึ่งรองรับการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว หรือการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลโดยใช้ GuruSearch จะได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ต้องการค้นหาอย่างแม่นยำ รวมทั้งมีความรวดเร็วในการค้นหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถปรับแต่งลักษณะการค้นหาหรือแสดงผลได้

การค้นหาขั้นพื้นฐาน (Basic GuruSearch)

 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาแบบ Full Text Search
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาวลี (Phrase)
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาด้วย Boolean Operators (and(+), or, not(-))
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาโดยใช้ส่วนหนึ่งของคำ (Wildcard(*))ได้
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาข้อมูลในเอกสารประเภทต่างๆ
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาคำพ้องเสียง (Soundex) ได้
 • • ระบบสามารถรองรับการค้นหาคำพ้องความหมาย (Synonym) ได้
 • • ระบบสามารถค้นหาคำใกล้เคียง (Fuzzy) ได้โดยอัตโนมัติ
 • • ระบบมีส่วนบริหารจัดการสำหรับ Admin ในการปรับแต่งระบบในลักษณะ Web-Based User Interface
 • • ระบบมี API เพื่อให้ Application ต่างๆ ส่งคำค้นเพื่อค้นหาข้อมูล โดยระบุขอบเขตแยกตามถังข้อมูลได้
 • • ระบบสามารถรองรับผู้ใช้แบบ Concurrent ได้
 • • ระบบสามารถรองรับการ Run Index ไปพร้อมๆกับการ Search โดยไม่มีผลกระทบ

ระบบจัดการเอกสาร

Guru Document Management System

 • ระบบ GuruDMS อำนวยความสะดวกในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เอกสารต่างๆ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ รวมถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ผู้ใช้สามารถกำหนดและใส่คำอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละเอกสารได้ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาในไฟล์เอกสารได้อีกด้วย

การจัดเก็บเอกสาร

 • *สามารถใส่ข้อมูลคำอธิบาย (Meta Data) เพิ่มเติมให้กับไฟล์เอกสารที่นำเข้ามาจัดเก็บในระบบ
 • *สามารถกำหนดเส้นทางเดินของเอกสาร (Work Flow) ได้สูงสุดถึง 8 ลำดับ
 • *มีระบบการ Check in และ Check out ทำให้สามารถทำการแก้ไขเอกสารจากผู้ใช้หลายๆคนได้ และไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
 • *มีระบบ Versioning เพื่อบอกการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชันเอกสาร
 • *มีระบบ History เพี่อดูประวัติของเอกสารที่ทำการแก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน
 • *สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในกลุ่มผู้ใช้และแบบรายบุคคล
 • *การค้นหาในระบบ GuruDMS นั้น สามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถทำการค้นหาจากเนื้อหาในเอกสารที่อยู่ในระบบได้ด้วย
 • *สามารถค้นหาแบบ Advance Search ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น

OCR

Optical Character Recognition

OCR เป็นซอฟต์แวร์แปลงเอกสารซึ่งถูกจัดเก็บเป็นรูปภาพให้เป็นข้อมูลในลักษณะดิจิตัล และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานต่อได้หลากหลายประเภท เช่น นำไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร หรือจัดเก็บเป็นไฟล์ที่มีข้อความเหมือนต้นฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นดิจิทัล

ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

License Plate Recognition

Coming soon

ระบบจัดการคุณภาพข้อมูล

Data Quality(Data Cleansing & Merging)

 • ระบบ GuruDQ จะจัดการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือซ้ำซ้อนในฐานข้อมูลที่เกิดจากการป้อนข้อมูล และการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากแหล่งข้อมูลเดียวกันหรือจากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบส่งอีเมล์

Email Blasting for your marketing

Guru Blasting เป็นระบบจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) จำนวนมากให้กับลูกค้าของท่าน ระบบจะช่วยท่านในการสร้างและปรับแต่งจดหมายเพื่อใช้งานได้ทันทีด้วยตัวของท่านเองด้วยฟังก์ชันการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และช่วยท่านในการส่งจดหมายในหลากหลายรูปแบบ มีการใส่และจัดการที่อยู่ของผู้รับ การส่งออกข่าวสารที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังมีการแสดงค่าทางสถิติของการส่งเมล์เอาไว้ด้วย
ท่านสามารถกำหนดแม่แบบจดหมายข่าวต่างๆ ได้ โดยท่านเพียงแต่ใส่เนื้อหาที่ต้องการในจดหมายแต่ละฉบับ แล้วระบบ Email Blasting System จะทำการรวมเนื้อหาเข้ากับแม่แบบและผลิตเป็นจดหมายข่าวในรูปแบบ HTML ให้เสร็จสรรพพร้อมส่ง ด้วยรูปแบบทางสถิติที่มีมาตรฐานของ Email Blasting System ทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ข้อมูลสำคัญได้ในแบบ real-time ตัวอย่างเช่น จำนวนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HTML ที่ได้รับการเปิด จำนวนของลิงค์ที่ถูกคลิกและการกระจายของคลิกต่างๆ รวมทั้งผลการส่งจดหมายของแต่ละบุคคล ดังนั้น Email Blasting System จึงช่วยให้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบผลสำเร็จของการส่งข่าวสารได้ในทันทีทันควัน
Scroll

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

เราให้บริการออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ ในรูปแบบที่เป็น Dynamic และ Static web page โดยทีมงาน Web Design มืออาชีพ ที่จะสรรค์สร้างการออกแบบและคิด Concept รูปแบบของเว็บไซต์อย่างที่คุณต้องการโดยผนวกกับเทคโนโลยีด้าน Programming และ Multimedia ที่สวยงามทันสมัย และตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า


นอกจากความสวยงามและทันสมัยแล้วทางทีมงานยังคำนึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ความต้องการในการใช้งาน ภาพลักษณ์หรือรูปแบบของลูกค้าที่ต้องการสื่อออกมา และบริการต่างๆ ที่ต้องการให้มีบนเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมงานคำนึงถึงในการให้บริการออกแบบเว็บไซต์

Web Design

นอกจากความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว กูรูสแควร์ ยังมีบริการออกแบบและพัฒนา Web Site โดยทีมงานมืออาชีพ ที่จะสรรค์สร้างการออกแบบ และนำเสนอ ผลงานผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผนวกกับเทคโนโลยีทางด้าน Programming และ Multimedia จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรได้เป็นอย่างดี

Web Programming

ซึ่งทางบริษัททำการพัฒนาโปรแกรมช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์โดยทางทีมงานจะคัดเลือก ตลอดจนพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเว็บไซต์นั้นๆ เช่น เว็บบอร์ด ระบบสมาชิก ระบบการอัพเดทข่าวและข้อมูลอัตโนมัติ ระบบการบริหารข้อมูลและแม่แบบฯลฯ เป็นต้น

ซอฟแวร์ระดับองค์กร

เราให้บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือและแท็ปเล็ต เรามีโซลูชั่นในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับลูกค้าที่มีความยืดหยุ่นกับธุรกิจประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และช่วยเสริมศักยภาพการทำงานในองค์กรให้มากขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์ และมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ

Scroll

ลักษณะงาน

 • + พัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ PHP
 • + แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • + พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นใหม่

คุณสมบัติ

 • - การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน System Analysis/Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถทำความเข้าใจและเขียนเอกสารเชิง Software Engineer เช่น UML, DFD, ERD ได้
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการพูดคุยติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

ลักษณะงาน

 • + รับ Full time หรือ Contract 3 เดือน
 • + พัฒนาและออกแบบระบบโดยใช้ PHP
 • + แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
 • + พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นใหม่

คุณสมบัติ

 • - การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและเขียนโค๊ดโปรแกรม
 • - มีประสบการณ์การใช้งาน PHP
 • - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ HTML, XML, JavaScript และ jQuery จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มทางซ้ายมือ หรือสมัครโดยตรงได้ที่
คุณพิตติพล pittipol@gurusquare.com
โทรศัพท์ 02-619-8833 ต่อ 117, 02-617-8884 ต่อ 115
โทรศัพท์มือถือ 089-676-7997

Personal Details

Position *
Name *
Surname *
Email Address *

Contact Details

Address
City
Post code
Country
Telephone
Upload your CV *
Office Hours 9.00 - 18.00, Monday - Friday
Bundit Naenaew Building, 6th Floor, 1033/4 Phaholyothin Road Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (66) 0 2619 8833, 0 2619 8884, 0 2619 8911
Fax : Call and dial ext. 121

Page Not Found

Sorry, we couldn't find the page you're looking for.  Try using the search box below to locate the information you're looking for.